Yığınlama

Angora kenar anahtarları, aynı model 8 anahtarın, tek bir anahtar gibi yönetilebilmesine izin verecek şekilde yığınlanabilmektedir. Bu şekilde toplam 400 kullanılabilir porta kadar destek sağlar.

Yığınlama özellikleri

Yığın topolojileri

Yığınlama grubu içerisinde iki anahtar özel göreve sahiptir. Esas (master) ve yedek (backup) anahtarlar tüm yönetimi üstlenir. Dİğer anahtarlar, işçi görevindedir (slave).

Ağ yöneticisi tüm yığını tek bir IP adresi ile, yığın topolojisinden bağımsız olarak uzaktan  yönetebilir.

Yığın topolojisi halka (ring) ya da zincir (chain) şeklinde olabilir. Halka topolojisinde her anahtar, iki anahtara bağlıdır. Zincir topolojisinde ise yığın içerisindeki iki anahtar tek anahtara bağlıdır. Aşağıdaki şekil iki topolojinin bağlantı mimarisini göstermektedir.

Halka (Ring) Topoloji

Zincir (Chain) topoloji

Bir yığın grubu açılırken, esas anahtar seçim, ve topoloji keşfi algoritmaları devreye girerek, tüm yığını control eder. Esas anahtar seçimi yapıldıktan sonra, işçi anahtarlar sadece bağlı oldukları anahtar bilgisini iletirler ve beklemeye başlarlar. Esas anahtar tüm topoloji bilgisiyle yığın ağacını oluşturur. Yığın içerisinde trafik oluşan topolojisinin yapısna uygun olarak yük dengeli bir şekilde cihazlar arasında taşınır. Multicast trafik özel olarak yığın içindeki her iki linktende geçerek, kayankaların daha efektif kullanılmasını sağlar.

Yığın yönetimi

Yığın esas anahtar üzerinden yönetilir. Tüm yığın bilgileri esas anahtarda toplanır, işlenir ve yedek anahtara kopyalanır.

Yığın içerisindeki anahtarların yazılım yönetimi esas anahtar üzerinden yapılabilir. Komut satırında bulunan ‘copy’ komutu ile yığın içindeki cihazların yazılımlarını güncellemek mümkün olabilir. Yazılımı göncelleme ile ilgili detaylar, bu belgenin sonunda bulunan komutlar bölümünde bulunmaktadır.

Yazılım senkronizasyonu

Yığın içinde farklı yazılım versiyonları desteklenmemektedir. Yığına üye olarak tüm anahtarlar aynı yazılımı kullanmalıdır. Yığın içerisine yeni bir cihaz eklendiğinde, bu cihaz uyumluluk kontolü yapar. Bu kontrol esas anahtarın, yeni eklenen cihaz versiyonu değiştirebilme yeteneğini doğrular. Eğer doğrulama başarılı olursa, yeni cihaz, esas anahtar tarafından, kendi yazılım sürümüne getirilir. Doğrulama başarısız olursa, yeni cihaz portları kapatılır.

Uyumluluk kontrolü hem yazılım hem donanımı içerir. Uyumluluk durumu için lütfen, Angora Networks yetkili teknik iş ortağı ile irtibata geçiniz.

Esas (Master) cihazın işçi cihazların yazılımlarını senkronize etmesi durumunda bir syslog mesajı gönderilir. Gönderilen mesaj aşağıdaki parametreleri içerir:

  • İşçi anahtar numarası
  • İşçi anahtar mevcut yazılım sürümü
  • Esas anahtar yazılım sürümü (işçi anahtara gönderilen)
  • Eğer sürüm güncellemesinde sorun olmuş ise; hata nedeni

Konsol erişimi


Yığınlanmış anahtarlarda, sadece esas cihaz üzerindeki konsol portu aktif olarak kullanılabilir. Diğer tüm cihazlarda yaşanan olaylar, esas anahtar üzerinden bağlanılan komut satırında görülebilmektedir. Diğer cihazların konsol arayüzlerinden komut göndermek veya olayları görüntülemek mümkün değildir.

Üye cihaz numaralandırması

Yığınlama yetenğine sahip her cihaz tekil bir üye numarasına (Unit ID) sahiptir. Bu Numara yığın ilk oluşturulduğunda otomatik olarak seçilir ve daha sonra esas cihaz üzerinden değiştirilebilinir.

Üye numarası cihazın cihazı yığın içinde ayrıştırmak için tüm yığın üyelerinde çalışan ‘Yığınlama Algoritması’ tarafından kullanılır. Bu algoritma yığın üyelerinin durumlarını ve yığın elemanları arasındaki very akışını denetler.

Eğer yığın numaraları tanımlanırken, iki cihaza aynı üye numarası verilirse, bu cihazlardan sadece birisi yığına üye olabilir. Üye seçimi yapılırken öncelikle cihazın ne kadar süredir çalıştığı, cihaz yaşı, (uptime) göz önüne alınır. Eğer cihazların yaşları  aynı ise, yığına en az etkiyi yaratcak cihaz devre dıişı bırakılır.

 Aynı 10 dakikalık dilimde olan cihazların yaşları aynı kabul edilir. 

Tek başına çalışma veya yığın durumları

Her cihaz tek başına ya da bir yığının parçası olarak çalışabilir. Cihazın hangi durumda çalışacağı açılış sırasında karar bağlanır. Çalışma durumunu değiştirmek için cihazı yeniden başlatmanız gerekir. Cihaz ilk satın alındığında, tek başına çalışacak şekilde ayarlanmış durumda olacaktır.

Yığın içinde cihazların çalışma durumları

Yığın içinde cihazlar, ‘Esas(Master)’, ‘Yedek(Backup)’ ve ‘İşçi(Slave)’ durumlarında çalışabilir.

Esas cihaz, tüm anahtar yazılımı yönetimden sorumludur. Aynı zamanda ‘Dağıtık Anahtalama Uygulaması’ nın ana yöneticisi olarak, diğer anahtarların yapılandırmasından sorumludur. Bu uygulama diğer anahtaların düşük seviyeli sürücülerini yöneterek anahtarlama işleminin sorunsuz çalışmasını sağlar. Tüm protokoller esas cihaz yönetiminde işler. Esas cihazın kimlik numarası 1 veya 2 olur.

Yedek cihaz, normal operasyonda işçi gibi çalışır. Ayrıca, esas cihazın varlığını ve çalışırlığını sürekli kontrol eder. Eğer esas cihazda bir sorun olursa, yedek cihaz, esas cihazın tüm rollerini üstüne alır (switchover).  Bu görev değişikliği en fazla 30 saniye sürer.

Cihaz çalışma durumlarını belirleme

Eğer bir cihaz yapılandırmasında cihaz kimliği (Unit ID) olarak 3(üç), 8(sekiz) arası bir değer girilmiş ise, o cihaz işçi olarak çalışacaktır. Eğer kimlik numarası 1 veya 2 ise, bu cihaz esas ya da yedek olabilecek durumdadır. Satın alınan cihazlarda herhangi bir kimlik numarası girilmemiştir. Böylece açılışta yığın seçim sürecine dahil olmaz ve tek başına çalışır.

Yöneticiler cihaz açılırken veya açıldıktan sonraki yapılandırma sürecinde kimlik numarasını değiştirebilir.

Esas cihaz bir sebepten dolayı kullanılmaz duruma gelirse ve yedek cihaz kullanılabilir durumda ise, geçiş (switchover) işlemi başlar ve yedek cihaz esas cihaz halini alır.

Çalışma durumunda ‘operator’ komutu yazılımsal geçişe olanak verir.

Yığın içindeki cihazların bağlantısı kopar ya da çalışmaz duruma gelirse (elektrik hatası, yazılımsal sorunlar vb.), cihaz kullanılmaz duruma gelir ve tüm portları kapanır.

Esas cihaz seçimi

Yığın içerisinde kimlik numaraları 1 ve 2 olan iki cihaz esas ve yedek olarak seçilebilir.Esas cihaz seçim algoritması, esas olabilecek iki cihaz arasında çalışır ve şu şekilde işler:

Esas olabilecek cihaz yığına eklendiğinde (ya da esas ve yedek olabilecek cihazlar aynı zamanda açıldığında), iki cihaz birbirleriyle ne kadar süredir açık oldukları bilgisini paylaşır. Eğer bu süreler arasındaki fark 10 dakikanın altındaysa, en küçük kimlik numaralı cihaz esas cihaz olur. Fark 10 dakikadan büyükse, daha uzun süredir açık olan cihaz esas cihaz görevini alır.

Esas cihaz merkezi olarak tüm yığını yönetir. İşçi cihazlardaki portlar, esas cihaz üzerindeymiş gibi gözükür, böylelikle yöneticiler sanki tek bir cihaz yönetiyormuş gibi tüm yığını yönetebilir.

Eğer esas ya da yedek cihaz yığından çıkartılı ve işçi cihazlardan biri, bu görevlere atanmak istenirse, işçi cihaz kimlik numarası yeniden yapılandırılmalı ve cihaz yeniden başlatılmalıdır.

İstenildiği durumda yedek cihaz, seçim algoritması kararına rağmen, komut satırından esas cihaz haline çevirilebilinir.

Esas cihazın sorun yaşaması

Esas ve yedek cihaz, ‘soğuk yedek’ yaklaşımı ile olası sorunlara karşı hazır beklerler. Sorun durumunda yedek cihaz tüm yönetimi alır ve kesinti hissi yaratmadan normal operasyonu devam ettirir.

Soğuk yedek yaklaşımında, yapılandırma iki cihaz arasında tam olarak eşlenir. STP tabloları, öğrenilen MAC adresleri, multicast tabloları, LACP tabloları gibi dinamik olarak oluşturulmuş tablolar eşlenmez. Yedek cihaz devreye girdiğinde protokoller tekrar başlatılarak hesaplamalar yeniden yapılır ve tablolar yeniden oluşturulur. Yedek cihaz devreye girene kadar bu cihaza paket gönderilmez. Anlık olarak gerçekleşen bu işlem haricinde paket kaybı yaşanmaz.

Eşleşme hem çalışan yapılandırma hem de açılış yapılandırması için geçerlidir. Yapılandırma da değişiklik yapıldığı anda eşleşme gerçekleşir.

Yığına yedek olarak bir cihaz girdiğinde, esas cihaz hemen mevcut yapılandırmayı, bu yeni yedek cihaza gönderir ve eşleşmeyi tamamlar.

Farklı bir yığından bir cihaz, yeni bir yığına girdiğinde ve yedek olarak görev almaya başladığında, yeni girdiği yığına ait yapılandırmayı alacak ve eski yığın yapılandırmasını unutacaktır.

Yığın kablolaması

Yığın opearsayonu için kullanılan kablolar standart Multi-Mode fiber kablolardır. Yığın bağlantıları cihazların 10Gbit SFP+ portları üzerinden yapılır. Tamamen standart kablo ve fiber arayüzler kullanılmaktadır. Özel bir aksesuar ihtiyacı bulunmamaktadır.

Yığın topolojisindeki kesintiler

Yığın içinde bir cihazın bozulması, çalışan yığına bir cihaz eklenmesi ya da bağlantı sorunları, topolojide değişikliklere neden olur, ve esas cihaz tarafından yönetilir. Bu tip durumlar topolojinin halka topolojiden zincir topolojiye dönüşmesine neden olabilir.Hatta bazı durumlarda, yığının bağımsız iki parçaya bölünmesi ile sonuçlanabilir.

Tüm bu durumlarda, esas cihaz topoloji değişikliğini tespit eder ve yığının normal çalışmasını sağlar. Erişilemeyen cihazların portlarını kapalı duruma alır, ancak bu portlarla ilgili tüm yapılandırmayı tutar.

Bazı durumlarda işçi anaktarlar herhangi bir esas ya da yedek cihazla erişim sağlayamaz duruma gelir. Bu durumda anahtarlama için gerekli tablolar yok olduğundan anahtarlama işlemi gerçekleşmez. Bu durumda yönetici müdahalesi gereklidir.

Eğer yedek cihaz yığından çıkartılırsa, en son aldığı yapılandırmayı kayıtlı olarak tutar. Bu cihaz başka bir yığına bağlanır ve esas ya da yedek cihaz olursa, yeni yığının yapılandırmasını kullanır.

Yeni cihaz ekleme ve kablonun tekrar bağlanması

Yığının normal çalışma durumunda, yeni bir cihaz eklendiğinde (ya da sorunlu bir kablo düzeltildiğinde), toploji değişikliği tetiklenir. Yığın normal şekilde çalışmaya devam ederken, yeni gelen cihaz veya bağlantı yapılandırılır.  

Yığına yeni cihaz eklemek için önerilen prosedür şöyledir:

  • Elektriği kesik olan cihaz, fiziksel yerine monte edilip, yığın için gerekli olan kablolar takılır (yığının kalanına bağlantı henüz yapılmadan)
  • Kimlik ayarlama zamanı geldiğinde, kimlik tanımı yapılır.
  • Bu noktadan sonra yeni cihaz ile yığın bağlantısı yapılır.

Yeni eklenen cihazın yapılandırılması

Esas cihaz bir yığın port tablosu tutar. Bu tablo bir yığında olabilecek tüm bağlantıları tutabilecek boyuttadır. Yığın portları kullanıcılar tarafından tanımlanır. Bu yapılandırma esas cihaz tarafından cihaz kimliklerine göre  tutulur. Yığın içerisine cihaz eklenip çıkarıldıkç abu tablo güncellenir. Yığın içerindeki tüm değişiklikler olay kayıtlarına atılır. Kayıtlar esas ve yedek cihaz arasında oluştuğu anda eşlenir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?