Sistem Bilgilerini Öğrenme

AngoraOS işletim sistemi ve komut satırı, kullandığınız cihazların anlık durumlarını öğrenmeniz için gereken komutları sağlamaktadır.

Bu bilgiler aynı zamanda ‘SNMP’ protokolü aracılığıyla, AngoraNMS yazılımı ve diğer yönetim platformları tarafından da okunabilmektedir.

Bu belgede operasyonel olarak ihtiyacınız olabilecek bazı komutlar anlatılmıştır. Daha detaylı komut bilgileri için yönetim komutları bilgi sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Cihaz bilgileri

Kullandığınız cihazın seri numarası, mac adresleri ve çevresel karakteristiklerini öğrenmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

1.show system

SUPPORT#sh system

Bu komut çıktısı size, cihazla ilgili temel bilgileri, modeli, ne kadar süredir açık olduğunu ve anlık iç sıcaklığını gösterir. Ayrıca cihazın tanımlı MAC adresini de görebilirsiniz.

2. show inventory

SUPPORT#sh inventory

Bu komut çıktısı, cihaz donanımı ile ilgili bilgileri içerir.

3. show version

SUPPORT#sh version

Bu komut çıktısı, cihazda o anda çalışan ve yedek olarak kullanılabilecek aktif olmayan yazılım dosyalarını ve sürümlerini gösterir.

Active-image olarak tanımlanan yazılım, kullanımda olan yazılımdır. Inactive-image ise kullanıma hazır yedek yazılımdır. Yedek yazılımın aktif olarak kullanılabilmesi için, seçildikten sonra, cihazın yeniden başlatılması gerekir.

4. show cpu utilization

SUPPORT#sh cpu utilization

Bu komut, son 5 saniye, son 1 dakika ve son 5 dakikalık aralıklardaki ortalama işlemci kullanımını göstermektedir. Normal operasyonda anahtar işlemcisi, herhangi bir anahtarlama işlemine dahil olmaz. İşlemcinin görevi, yönetimsel arayüzlerin anahtar donanımı ile arasındaki bağı kurmaktır. İşlemcinin sürekli olarak yüksek seyrettiği cihazlarda, bir yapılandırma hatası ya da donanım sorunu olduğu düşünülebilir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?