Link Katmanı Keşif Protokolü (LLDP)

LLDP protokolü birbirlerine bir kablo ile bağlanarak komşu haline gelmiş cihazların, birbirleri arasında kimlik bilgilerini değişmeleri amacıyla oluşturulmuştur. IEEE 802.1AB protokol numarası ile tanımlanmıştır. Protokol detaylarına IEEE sayfalarından ulaşabilirsiniz.

LLDP herhangi bir üreticiye ait özel bir standart değildir. Bu özelliği sayesinde farklı marka üreticilere ait cihazlar arasında çalışabilmektedir.

Yerel ağda kullanılan yedekli bağlantılar ve bunlar sonucu oluşan karmaşık topolojiler içinde, cihazların bilgilerini paylaşmasına ve yöneticiler tarafında ulaşılmasına olanak verir. LLDP yönetim sistemleri tarafından da topoloji keşfi amacıyla kullanılır.

Cisco tarafından kullanılan CDP (Cisco Discovery Protokolü) ile benzer özellikler taşımaktadır. Ancak LLDP nin farklı üreticiler tarafından desteklenen açık bir standart olması, marka bağımsız ağlarda tercih edilmesine neden olur.

LLDP ile ilgili daha detaylı bilgilere IEEE ve Wikipedia üzerinde ulaşabilirsiniz.

Angora uygulaması

LLDP IEEE tarafından tanımlanan haliyle AngoraOS işletim sistemlerine eklenmiştir.

LLDP AngoraOS servisleri arasında, fabrika ayarlarında aktif halde gelmektedir. Eğer LLDP devre dışı bırakılmak istenirse, Genel Yapılandırma alanında aşağıdaki komut girilmelidir:

switch(config)#no lldp run

Eğer LLDP kapatılmış ise, aktif hale getirmek için aşağıdaki komut girilmelidir:

switch(config)#lldp run

Cihaz üzerinde çalışan LLDP yapılandırmasını görmek için aşağıdaki komut kullanılır:

switch#show lldp configuration 

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibidir. Çıktıda gösterildiği gibi LLDP aktif haldedir. Bu çıktı her port için LLDP durumunu da göstermektedir.

LLDP state: Enabled

Timer: 30 Seconds

Hold multiplier: 4

Reinit delay: 2 Seconds

Tx delay: 2 Seconds

Notifications Interval: 5 Seconds

LLDP packets handling: Filtering

Chassis ID: mac-address

 Port       State       Optional TLVs          Address       Notifications  

--------- ----------- -------------------- ----------------- --------------- 

gi1/0/1    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/2    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/3    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/4    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/5    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/6    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/7    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/8    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/9    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/10   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/11   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/12   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/13   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/14   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/15   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/16   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/17   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/18   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/19   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/20   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/21   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/22   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/23   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

gi1/0/24   Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

te1/0/1    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

te1/0/2    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

te1/0/3    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

te1/0/4    Rx and Tx       SN, SC, 4W          automatic         Disabled    

LLDP her arayüz için ayrı ayrı yapılandırılabilir. Anahtar bilgisinin dışarı iletilmesinin istenmediği arayüzlerde protokol kapatılabilir.

LLDP kullanarak mevcut komşulukları görmek için aşağıdaki komut kullanılır:

switch# show lldp neighbors

Bu komutun çıktısında, aktif olan tüm portlardan alınan komşu cihazlara ait LLDP mesajları derlenmiştir:

switch#sh lldp neighbors 

System capability legend:

B - Bridge; R - Router; W - Wlan Access Point; T - telephone;

D - DOCSIS Cable Device; H - Host; r - Repeater;

TP - Two Ports MAC Relay; S - S-VLAN; C - C-VLAN; O - Other

  Port        Device ID          Port ID         System Name    Capabilities  TTL  

--------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------ ----- 

gi1/0/23  00:ae:45:67:00:00      gi1/0/5          NEIGH1          B, R      106  

gi1/0/24  00:ae:45:67:00:00      gi1/0/3          NEIGH1          B, R      106  

Bir arayüzün komşuluk detaylarını görmek için aşağıdaki komut kullanılır:

switch#sh lldp neighbors [arayüz tipi][arayüz numarası]

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibidir:

switch#sh lldp neighbors GigabitEthernet 1/0/23

Device ID: 00:ae:45:67:00:00

Port ID: gi1/0/5

Capabilities: Bridge, Router

System Name: NEIGH1

System description: 

Port description: 

Management Address: 192.168.1.17

Management Address: fe80::2ae:45ff:fe67:0

Time To Live: 107

802.3 Power via MDI:

 MDI Power support Port Class: PSE

 PSE MDI Power Support: Supported

 PSE MDI Power State: Enabled

 PSE power pair control ability:  Not supported

 PSE Power Pair: Spare

 PSE Power class: 1

 Power Type: Type 2 PSE

 Power Source: Back-up Power Source

 Power Priority: low

 PSE Allocated Power Value: 13.0

LLDP kullanımı, denetlenmesi ve yapılandırması için gereken tüm komutlar ilgili bilgiye, LLDP komut satırı rehberinden ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?